Przejdź do treści

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym wraz z Informacjądla oferentów na realizacjęzamówienia "Wykonanie remonty dachu budynku biurowego przy ul. Olesińskiej 21 w Warszawie", na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Maszynami Budownictwa "Warszawa" sp. z o.o.