Przejdź do treści

Zawiadomienia o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę żurawi wieżowych marki Liebherr wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2009 r.”