Referencje klientów firmy PGMB „Warszawa”

Zaplanowane operacje montażowe i demontażowe przeprowadzono w uzgodnionych obustronnie terminach z zachowaniem warunków ich bezpiecznego wykonania. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, firma PGMB „Warszawa” sp. z o.o. zapewniła wykwalifikowaną kadrę do obsługi żurawi wieżowych. Podkreślić należy dbałość pracowników o zachowanie wszelkich zasad gwarantujących bezpieczeństwo na placu budowy.

Tomasz Olszyca, Kierownik kontraktu, BUDIMEX SA

Firma PGMBW sp. z o.o. zapewniała kompleksowe wykonanie usługi wynajmu żurawia wieżowego na wielu naszych budowach. […] Współpraca na wszystkich etapach tej realizacji przebiegała w sposób niebudzący zastrzeżeń. Doceniamy profesjonalną obsługę operatorską, gwarantującą bezpieczeństwo na placu budowy, sprawne prace serwisowe i konserwacyjne oraz fachowe doradztwo techniczne na każdym etapie prac.

Przemysław Pogorzelski, Kierownik budowy, UNIBEP S.A.

W trakcie trwania naszej współpracy w zakresie wynajmu i obsługi żurawi wieżowych możemy liczyć na fachowe doradztwo techniczne pracowników PGMBW sp. z o.o., które pozwala na dobór odpowiedniego sprzętu pod względem parametrów technicznych, jego lokalizację na terenie budowy, wykwalifikowaną kadrę operatorską do obsługi żurawi wieżowych oraz zachowanie wszelkich zasad BHP gwarantujących bezpieczeństwo pracy na terenie placu budowy.

Hubert Kwiatkowski, Kierownik Projektu, API Sp. z o.o.

Wynajem żurawi wieżowych z PGMBW sp. z o.o. okazał się strzałem w dziesiątkę. Firma nie tylko zapewniła nam dostęp do najnowocześniejszego sprzętu, ale także regularne przeglądy i utrzymanie żurawi w doskonałym stanie. To sprawia, że możemy się skupić na naszych projektach.

Dariusz Smoliński, Prezes Zarządu,
E.D.S. BUDOWNICTWO sp. z o.o.

Wszelkie prace wykonane zostały zgodnie z umową, zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami bezpieczeństwa pracy. Wykwalifikowana kadra pracująca przy montażach i demontażach, a także przy obsłudze żurawi wieżowych, wykazała się doświadczeniem i zaangażowaniem na najwyższym poziomie.

mgr inż. Piotr Kreid, Prezes Zarządu,
SCENO KREACJE Sp. z o.o.

Usługi świadczone przez firmę Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budowlanymi „Warszawa” sp. z o.o. cechuje wysoki poziom zaangażowania i profesjonalizmu.

Kamil Mazul, Kierownik budowy, REMBUD Sp. z o.o.

Ułatwienia dostępu